Actua

 

20-03-2019 | Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Vanaf 1 januari 2016 werden de drempels voor kleine vennootschappen gewijzigd en werd het begrip microvennootschap ingevoerd.

Dit heeft zijn invloed op bepaalde vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing.

Structurele vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor KMO’s

Voor KMO’s bedraagt de vrijstelling 0,12% van het bruto bedrag van de bezoldigingen voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage.

Dit geldt voor de werkgevers-natuurlijk persoon of KMO's die beantwoorden aan de criteria van artikel 15 van de Vennootschapswet. Dit zijn de ondernemingen die in het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

-       jaarlijks gemiddeld personeelsbestand van maximum 50 werknemers,

-       een jaaromzet van maximum 9.000.000 euro

-       een balanstotaal van maximum 4.500.000 euro

In geval van verbonden vennootschappen zijn deze criteria op geconsolideerde basis te bekijken.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor starters

Vanaf 1 augustus 2015 is een maatregel in voege getreden voor ondernemingen die minder dan 4 jaar oud zijn.

Deze vrijstelling is van toepassing op werkgevers die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

1   werkgever (natuurlijk persoon of KMO's) zijn die beantwoordt aan de criteria van artikel 15 van de Vennootschapswet. Dit zijn de ondernemingen die in het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • jaarlijks gemiddeld personeelsbestand van maximum 50 werknemers,
 • een jaaromzet van maximum 9.000.000 euro
 • een balanstotaal van maximum 4.500.000 euro

In geval van verbonden vennootschappen zijn deze criteria op geconsolideerde basis te bekijken.

2   maximum 48 maanden ingeschreven zijn in de KBO (Kruispuntbank van  Ondernemingen).

Als de werkgever een werkzaamheid voortzet, die voordien uitgeoefend werd door een natuurlijke persoon of andere rechtspersoon, vangt de termijn van 48 maanden aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de KBO door die natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Het percentage van BV- vrijstelling bedraagt 10%.

Verhoogde vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende micro- ondernemingen

Het percentage van de BV- vrijstelling bedraagt 20% (ipv. 10%) wanneer de werkgever bovendien, (naast de hierboven vermelde 2 voorwaarden, nl. voldoen aan de KMO- definitie en maximaal 48 maanden ingeschreven zijn in de KBO), op het einde van het belastbaar tijdperk bij de jaarafsluiting voldoet aan de definitie van micro- onderneming, zijnde aan tenminste 2 van de 3 volgende criteria voldoet:

-       het balanstotaal bedraagt niet meer dan 350.000 EUR;

-       de omzet exclusief de btw bedraagt niet meer dan 700.000 EUR;

-       het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10.

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren

News

 • 25-06-2019 | Forfait dienstverplaatsingen aangepast vanaf 1 juli 2019

  Lees meer

 • 09-06-2019 | transport - sociale fraude - barbecue

  Lees meer

 • 06-06-2019 | Het scholingsbeding

  Lees meer

>> Alle news bekijken