Actua

 

07-01-2019 | Verplichtingen grensarbeid

De grensarbeidersregeling laat Franse grensarbeiders die in België aan de slag zijn, onder bepaalde voorwaarden (Ci.R 9/602.029 dd. 27/01/2010 en Ci.R9/608.871 dd. 21/03/2011) genieten van een voordelig fiscaal regime. De grensarbeider betaalt zijn belastingen dan in Frankrijk, en niet in België.

Eind 2011 werd de grensarbeidersregeling gedeeltelijk afgeschaft. Enkel werknemers die o.a. op 31 december 2011 het statuut van grensarbeider hadden, kunnen nog genieten van het “uitdoofscenario”.

Indien u als werkgever grensarbeiders tewerkstelt, dient u hiervoor jaarlijks een aantal formulieren in orde te brengen. We zetten uw verplichtingen in dit kader nog even op een rijtje.

Vóór de eerste loonverwerking 2019

Deel I - Verklaring van de werknemer

De grensarbeider moet het formulier 276 invullen en ondertekenen in tweevoud en dit vóór de betaling van het eerste loon in 2019. De twee exemplaren worden overgemaakt aan de werkgever.

Deel II - Verklaring van de werkgever

De werkgever vult Deel II van het formulier 276 in en bezorgt de twee exemplaren terug aan de grensarbeider.

Deel III - Bevestiging van de Franse belastingsadministratie

De grensarbeider bezorgt de twee exemplaren aan de bevoegde belastingsinspecteur in Frankrijk. Deze vult Deel III van het formulier 276 in. Hij behoudt één exemplaar en bezorgt het andere exemplaar terug aan de grensarbeider.

De grensarbeider maakt het ingevulde formulier 276, samen met een kopie van de documenten die bewijzen dat hij daadwerkelijk woont in de Franse grensstreek (bv. rekeningen van gas, elektriciteit en water, …), over aan de werkgever.

Pas na ontvangst van deze documenten kan de werkgever overgaan tot het niet-inhouden van bedrijfsvoorheffing op het loon van de grensarbeider.

Voor de tewerkstelling van grensarbeiders in 2018

Deel IV – Eindverklaring van de werknemer

Op het einde van het jaar waarop het formulier 276 betrekking heeft, moet de werkgever de grensarbeider Deel IV laten invullen en ondertekenen. Het vervolledigde exemplaar moet vervolgens door de werkgever overgemaakt worden aan het bevoegde documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing uiterlijk op 31 maart van het betrokken jaar. Indien u ons tijdig de documenten bezorgt, dan brengen wij dit voor u in orde.

De volgende bijlagen moeten toegevoegd worden:

-         de bewijsstukken van de daadwerkelijke woonst van de grensarbeider in de Franse grensstreek;

-         een verklaring van de werkgever die uitdrukkelijk bevestigt dat de werknemer zijn werkzaamheid niet buiten de Belgische grensstreek heeft uitgeoefend gedurende meer dan 30 dagen tijdens het beschouwde jaar;

-         een lijst van de specifieke dagen waarop de werknemer in de loop van het betrokken jaar de Belgische grensstreek heeft verlaten bij de uitoefening van de werkzaamheden.

Andere verplichtingen te vervullen door de werkgever m.b.t. de grensarbeidersregeling

De werkgever moet ook nog de volgende formaliteiten vervullen:

-        een lijst bijhouden van de werknemers voor wie de grensarbeidersregeling voor de eerste keer werd toegepast door de werkgever tijdens het betrokken jaar. Deze lijst moet overgemaakt worden aan de Belgische Administratie vóór 31 maart van het volgende jaar;

-        een telling bijhouden van al de dagen waarop de grensarbeider de grensstreek verlaat, met vermelding van de reden waarom dit gebeurde;

-        op de individuele fiche 281.10 het aantal dagen vermelden waarop de grensarbeider de Belgische grensstreek heeft verlaten.

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren

News

  • 25-06-2019 | Forfait dienstverplaatsingen aangepast vanaf 1 juli 2019

    Lees meer

  • 09-06-2019 | transport - sociale fraude - barbecue

    Lees meer

  • 06-06-2019 | Het scholingsbeding

    Lees meer

>> Alle news bekijken