Actua

 

02-01-2019 | Beslag en overdracht- nieuwe grenzen vanaf 2019

Wanneer een medewerker nalaat zijn schulden te betalen, kunnen deze gedwongen bij u als werkgever geïnd worden. Dit kan onder meer gebeuren onder de vorm van een uitvoerend beslag onder derden of de uitvoering van een loonoverdracht.

Van het nettoloon van de werknemer, is slechts een bepaald gedeelte vatbaar voor overdracht of beslag. Dit om te waarborgen dat de werknemer in zijn levensonderhoud en dat van zijn gezin zou kunnen voorzien. Deze grenzen worden jaarlijks aangepast en verschillen naar gelang het beslag of de overdracht, worden gelegd op een beroepsinkomen dan wel op een vervangingsinkomen.

Het beschikbaar gedeelte wordt berekend op het loon, na inhouding van de socialezekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing en inhoudingen bestemd om een bijkomend voordeel inzake sociale zekerheid te waarborgen.

Per kind ten laste kunnen deze bedragen met 70 euro verhoogd worden.

Inkomsten voortvloeiend uit loontrekkende of gelijkgestelde activiteiten en uit zelfstandige activiteiten

De inkomsten uitgekeerd ten gevolge van een activiteit als loontrekkende of van gelijkgestelde activiteiten en de inkomsten als zelfstandige kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

-       ten belope van 20% tussen 1.128,01 en 1.212 euro (maximum 16,80 euro);

-       ten belope van 30% tussen 1.212,01 en 1.337 euro (maximum 37,50 euro);

-       ten belope van 40% tussen 1.337,01 en 1.462 euro (maximum 50,00 euro);

-       volledig boven de 1.462 euro (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.128 euro zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht. Er geldt geen beperking wanneer het beslag gelegd wordt teneinde betaling te bekomen van alimentatiegeld.

Vervangingsinkomens

Vervangingsinkomens kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

-       ten belope van 20% tussen 1.128,01 en 1.212 euro (maximum 16,80 euro);

-       ten belope van 40% tussen 1.212,01 en 1.462 euro (maximum 100 euro);

-       volledig boven de 1.462 euro (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.128 euro zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren

News

  • 25-06-2019 | Forfait dienstverplaatsingen aangepast vanaf 1 juli 2019

    Lees meer

  • 09-06-2019 | transport - sociale fraude - barbecue

    Lees meer

  • 06-06-2019 | Het scholingsbeding

    Lees meer

>> Alle news bekijken