Documenten

PayCover vzw begeleidt elke aangesloten werkgever bij de opmaak van de diverse noodzakelijke sociale documenten. Daartoe stelt Paycover vzw o.a. een aantal modellen ter beschikking, op deze pagina vindt U een aantal dergelijke voorbeelden :

Wet Macron - Frankrijk (info onder voorbehoud)

Formulieren :

Typedocumenten:

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken en hoven. Paycover vzw voorziet deze website van informatie maar geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie. Tevens wijst Paycover vzw iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de pagina’s en wijst elke, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van de website. De informatie op deze website heeft een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen Paycover vzw worden ingediend of tegen om het even welke andere instantie die het systeem van informatie heeft voorzien. Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen, met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of meerdere softwarevirussen die via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren

News

  • 09-08-2019 | Vlaams opleidingsverlof

    Lees meer

  • 19-07-2019 | Kosten eigen aan de werkgever

    Lees meer

  • 18-07-2019 | De motivering van het ontslag

    Lees meer

>> Alle news bekijken